23 mei 2019

Algemene Ledenvergadering

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING PVA

  

Datum:  donderdag 23 mei 2019

Tijdstip: 17.00 – 18.00 uur

Locatie: Van Kleeftoren vergaderzaal 0.03

AGENDA

  1. Opening
  2. Bespreking verslag algemene ledenvergadering d.d. 17-05-2018 (zie  www.pva.mumc.nl/verslagen-algemene-ledenvergaderingen)
  3. Ingekomen stukken
  4. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie
  5. Benoeming Kascontrolecommissie
  6. Jaarverslag van de secretaris (zie www.pva.mumc.nl/jaarverslagen)
  7. Statuten vereniging
  8. Mutaties bestuursleden: herbenoemingen: Adrie Luijten (Voorzitter), Jan Ubachs (Vice-voorzitter), Bianca Vorstermans, Lizette Nieste en Margot Jansen-Jacob
  9. Rondvraag en sluiting

Wij hopen op uw komst, zodat u kunt reageren op alle PVA-activiteiten.

Ideeën, opmerkingen en overige reacties zijn van harte welkom.