Zaterdag 15 december 2018

Kerstshoppen / Kerstmarkt Antwerpen

 PRIJS:    dagtocht            

PVA- leden               €   6,00

Introducé                  € 11,00

 

VERTREKTIJD:       09:00 uur vanaf de hoofdingang van het  MUMC+

TERUGKOMST:      20:00 uur vertrek vanuit Antwerpen

 

  • Inschrijven betekent betalen door middel van automatische inhouding op het salaris van december 2018.
  • Maximaal 1 introducé per PVA-lid*
  • Indien u geen salaris van het MUMC+ ontvangt dient het verschuldigde bedrag vóór 23 december 2018 overgemaakt te worden op rekeningnummer NL38 INGB 0007 5586 43 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. PVA onder vermelding van naam inschrijver en kerstmarkt 2018.

Inschrijven middels deze link  of https://betawerkbv.formstack.com/forms/?3225156-WxtP1uM7KP

Vol = Vol 

 Digitaal inschrijven verdient de voorkeur, indien dit voor u niet mogelijk is, kunt u bij het Servicebureau FB (niveau 0) een online inschrijfformulier invullen.

*    als de introducé werknemer is van het MUMC+ wordt zijn/haar bedrag rechtstreeks van zijn/haar salaris ingehouden