15 mei 2018

seizoenkaart MVV 2018-2019

UW SEIZOENKAART VAN MVV VIA PVA

 Evenals voorgaande jaren is het mogelijk om uw seizoenkaart 2018-2019 voor het bezoeken van de thuiswedstrijden van MVV te verkrijgen met korting van PVA.

 LET OP: PER PVA-LID MAG MEN 1 KAART RESERVEREN.

 Uw korting op de seizoenkaart bedraagt € 25,00

  • Print het onderstaande formulier Bedrijvenkorting azM en laat dit controleren bij het Servicebureau op niveau 0 (formulier is daar tevens verkrijgbaar)
  • Geldig kopie van een legitimatiebewijs bijvoegen.
  • Personeelsnummer op formulier vermelden.
  • PVA zal streng toezien op het naleven van de actie: 1 kaart per PVA lid.
  • Seizoenkaart moet op naam staan van PVA-lid (uitgezonderd echtgenoot, echtgenote en of kinderen)

Na controle en akkoord door PVA dient u de formulieren zelf naar MVV te brengen c.q. op te sturen. Betaling van de seizoenkaart kan middels contante betaling of pin aan de MVV-infobalie in Stadion De Geusselt. Verder kan de seizoenkaart ook online betaald worden. Het Bedrijvenkorting formulier moet dan digitaal gestuurd worden naar tickets@mvv.nl en dan ontvangt het PVA-lid een kortingscode waarmee online besteld kan worden.

  • Reserveren kan uiterlijk tot en met eind augustus 2018.
  • Seizoenkaarthouders kunnen hun huidige plaats reserveren tot en met 31 mei 2018, daarna start de vrije verkoop.
  • Voor verdere informatie zie www.mvv.nl

ALLEEN FORMULIEREN MET EEN STEMPEL EN PARAAF WORDEN DOOR MVV GEACCEPTEERD.