1 juli 2019

seizoenkaart MVV 2019-2020

VOLLE PETAJ

UW SEIZOENKAART VAN MVV VIA PVA.

Evenals voorgaande jaren is het mogelijk om uw seizoenkaart 2019-2020 voor het bezoeken van de thuiswedstrijden van MVV te verkrijgen met korting van PVA.

 LET OP: PER PVA-LID MAG MEN 1 KAART RESERVEREN.

 • Uw korting op de seizoenkaart bedraagt € 25,00
 • Het formulier Bedrijvenkorting 2019-2020 is verkrijgbaar bij het Servicebureau van het Facilitair Bedrijf
 • Betaling van de seizoenkaart kan middels contante betaling of pin aan de MVV-infobalie in Stadion De Geusselt. Verder kan de seizoenkaart ook online betaald worden. Het Bedrijvenkorting formulier moet dan digitaal gestuurd worden naar tickets@mvv.nl en dan ontvangt het PVA-lid een kortingscode waarmee online besteld kan worden.
 • Reserveren kan uiterlijk tot en met eind augustus 2019.
 • Seizoenkaarthouders kunnen hun huidige plaats reserveren tot en met 01 juli 2019, daarna start de vrije verkoop.

 

 • Formulier Bedrijvenkorting laten controleren bij het Servicebureau op PVA-lidmaatschap met behulp van PVA-pas en of smartcard azM.
 • Geldig kopie van een legitimatiebewijs bijvoegen.
 • Personeelsnummer op formulier vermelden.
 • PVA zal streng toezien op het naleven van de actie: 1 kaart per PVA lid.
 • Seizoenkaart moet op naam staan van PVA-lid (uitgezonderd echtgenoot, echtgenote en of kinderen)
 • Na controle en akkoord door PVA dient u de formulieren zelf naar MVV te brengen c.q. op te sturen.
 • Voor verdere informatie zie www.mvv.nl

ALLEEN FORMULIEREN MET EEN STEMPEL EN PARAAF WORDEN DOOR MVV GEACCEPTEERD.