Algemene PVA info

De Personeelsvereniging van het azM - de PVA - verzorgt een groot aantal activiteiten ten behoeve van azM-medewerkers. Hier kunt u algemene informatie vinden over de PVA. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Servicebureau van het Facilitair Bedrijf.

Lid worden van de PVA

azM Medewerkers van het azM kunnen voor € 1,- per maand lid worden van de Personeelsvereniging azM (PVA). De PVA verzorgt een groot aantal activiteiten ten behoeve van azM-medewerkers. Bijvoorbeeld reisjes naar het buitenland, speurtochten, dagtripjes, kortingen voor recreatieparken, concerten, beurzen, etc. Schrijf je in als PVA-lid.

Lidmaatschapkaart

Als u in aanmerking wil komen voor PVA-activiteiten en -acties dient u lid te zijn van de Personeelsvereniging. PVA-leden ontvangen een lidmaatschapskaart. Deze kaart moet bij de verschillende activiteiten worden getoond. Daarnaast krijgt u met de PVA-lidmaatschaps korting bij diverse bedrijven en winkels. Bekijk hier het bedrijfskortingenoverzicht. Bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf kunt u een kortingsboekje krijgen waarin na te lezen is met welk kortingspercentage er artikelen kunnen gekocht bij de diverse bedrijven.

Contributie

De contributie PVA wordt maandelijks op het salaris ingehouden en bedraagt € 1,- per maand. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf via toestel 75252.

Secretariaat PVA

Het secretariaat van de personeelsvereniging wordt verzorgd door de medewerkers van het Servicebureau Facilitair Bedrijf. Hier kunt u onder meer terecht voor inschrijvingen voor activiteiten, het kopen van entreekaartjes voor diverse zwembaden c.q. attractieparken, et cetera.

Deelnemers aan PVA activiteiten die GEEN smartcard hebben, kunnen indien nodig, een uitrijkaart kopen bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf, nivo 0.

Algemene voorwaarden

Om PVA-activiteiten & -acties zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we enkele Algemene Voorwaarden opgesteld. Bekijk de algemene voorwaarden

Samenstelling PVA bestuur

Het bestuur van de PVA bestaat uit de volgende leden: Irma Cober, Peter Coolen (penningmeester), Ellen Hameleers, Margot Jansen, Adrie Luijten (voorzitter), Heidi Motzheim, Lizette Nieste, Ralf Overmans, Jan Ubachs (vice-voorzitter), Maddy Ubachs (secretaris), Bianca Vorstermans en Denise Willems.