Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Algemene PVA info

Algemene voorwaarden

Tekst

Om PVA-activiteiten & -acties zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we onderstaande Algemene Voorwaarden opgesteld.

 • Aanmelding voor een PVA-activiteit betekent dat je gebruik gaat maken van de faciliteiten die de Personeelsvereniging je biedt. Op dat moment gaan deze Algemene Voorwaarden gelden voor jou en voor de introducé die je aanmeldt.
 • Inschrijven betekent dat er voor de deelnemers in de meeste gevallen financiële verplichtingen worden aangegaan om de betreffende activiteit zo goed en verantwoord mogelijk plaats te laten vinden. Inschrijven betekent dus ook dat er een betalingsverplichting van het deelname geld ontstaat voor jou en je eventuele introducé. Er vindt géén restitutie van geld plaats voor een betaalde activiteit, behoudens voor meerdaagse reizen waarvoor u een annuleringsverzekering heeft afgesloten. Bij wijzigingen in de reservering van meerdaagse reizen korter dan 6 weken voor aanvang van de reis worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht
 • PVA-leden zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annulerings-/reisverzekering bij dagtochtjes en meerdaagse reizen.
 • PVA-leden, die geen salaris van het azM ontvangen, dienen het bedrag contant te betalen c.q. te pinnen bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf (niveau 0 azM) of via een bank-/giro-overboeking te betalen.
 • Bij inschrijvingen met losse kaartverkoop dient het bedrag direct bij aankoop per pin of contant voldaan te worden.
 • PVA-activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor leden van de Personeelsvereniging. In de meeste gevallen is het mogelijk om één introducé mee te nemen. Bij inschrijving verplicht het PVA-lid om persoonlijk aan de activiteiten deel te nemen.  Bij dagtochten dient de introducé minimaal 12 jaar oud te zijn, bij meerdaagse reizen is dat 16 jaar.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van het PVA-bestuur is het niet toegestaan om een inschrijving door te verkopen aan 'derden'. Als uit controle blijkt dat hiervan wordt afgeweken, machtigt het PVA-lid de PVA om alsnog het volledige bedrag van zijn/haar salaris in te houden.
 • Ingeval er te weinig inschrijvingen zijn voor een activiteit, behoudt de PVA het recht voor de activiteit te annuleren. In dit geval worden de reeds betaalde bijdragen teruggestort.
 • De PVA is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade/diefstal tijdens PVA-activiteiten.
 • Met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behoudt PVA zich het recht voor tijdens PVA-activiteiten gemaakte foto's op hun social media kanalen te te publiceren. (pva website en instagram). Voor het verwijderen van foto's kan een verzoek worden ingediend bij pva.azm@mumc.nl
 • Acceptatie van de Algemene Voorwaarden geeft de PVA het recht om bij afwijkingen de juiste maatregelen te nemen om haar belangen naar beste te kunnen behartigen.
Sluit de enquête